Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden İlan

08 Eylül 2020

T.C

SARUHANLI BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 İlçemiz, İstasyon Mahallesi, Yedi Eylül Caddesi, Karaosmanoğlu Sokak, Bilgin Sokak ve Baş sezgin Sokak arasında bulunan 232 adada Manisa İdari mahkemesinin 16.10.2003 tarih ve 2003/666 sayılı Esas No ve 2003/954 sayılı Karar No ve Danıştay 6. Dairesinin 08.03.2006 tarih ve 2004/1062 sayılı Esas No ve 2006/933 sayılı Karar No ‘su ile İmar Uygulamasının iptaline karar verilmiştir.

İlçemiz, İstasyon Mahallesi, Yedi Eylül Caddesi, Karaosmanoğlu Sokak, Bilgin Sokak ve Baş sezgin Sokak arasında bulunan 232 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerin tescillerine iptal edilerek geriye dönüştürülmesine, Geriye Dönüşüm sonucu oluşacak olan 2052, 2053, 2054, 2055, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8184, 8185 ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adasında, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altındaki 18. maddesi gereği düzenleme dosyası incelenerek Saruhanlı Belediyesinin 25.10.2019 tarih ve 245 sayılı kararı ile Geri dönüşüm işlemi ve ekte sunulan düzenleme sınırı ile ilgili düzenleme sınırının kabulüne ve aynı kanun gereğince Geri dönüşüm sonucu oluşacak parseller ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adasında ada düzenlemesi yapılmasına karar verilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 22.01.2020 tarih ve 2020/139 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği Geri dönüşüm işlemi ve Geri dönüşüm sonucu oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz ilan panosunda, ilçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 08.09.2020 ile 08.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

232 ADA KROKİ ENCÜMEN KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN…

232 ADA KROKİ

232 ADA DAĞITIM