Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

2021 YILI OCAK AYI TARLA KİRALAMA İHALESİ

11 Ocak 2021
İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 YILI OCAK AYI TARLA KİRALAMA İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda 10 yıllık süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
MAHALLE ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ KİRALANACAK
M2
DÖNÜM
BEDELİ
1 YILLIK MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİAT TUTARI
İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 AZİMLİ MAHALLESİ 0/102 67.000,00 M2 TAMAMI 200,00 TL 13.400,00 TL 410,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 26.01.2021 10:40
2 AZİMLİ MAHALLESİ 0//103 79.950,00 M2 TAMAMI 200,00 TL 16.000,00 TL 490,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 26.01.2021 10:50
3 AZİMLİ MAHALLESİ 0/216 100.800,00 M2 TAMAMI 200,00 TL 20.160,00 TL 610,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 26.01.2021 11:00
İhale Şartnamesi 100.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
                                                                                                                                                                                   SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI