Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

02 Ağustos 2018

Saruhanlı Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısı 03 Ağustos 2018 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

               GÜNDEM MADDELERİ:

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07.2018 tarih ve 179 sayılıBelediyemizde 5620 Sayılı Yasanın 3. maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1. maddesi hükümleri doğrultusunda “Geçici İşçi” istihdam edilmesi ve bu hususta 2018 yılında ihtiyaç duyulan “Geçici İş Pozisyonlarının” vize edilmesi ve buna ilişkin olarak hazırlanan “Vize Cetvellerinin” müzakeresi ve karara bağlanması” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07.2018 tarih ve 304 sayılıNuriye  Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Binasının 2. Katının her türlü Tamir Bakım, Elektrik ve Su Aboneliği vb giderlerin Nuriye  Aile   Hekimliği tarafından karşılanmak üzere Nuriye Aile  Hekimliğine  tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.07.2018 tarih 1506 sayılı “İlçemiz, Cengiz Topel mahallesi tapunun 4464, 6787, 6789, 6783, 6785, 6911, 6913, 6781, 6782, 11309, 6912, 6786, 6784, 6790 ve 6788 nolu parsellerin bulunduğu imar adalarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili 16.07.2018 tarih ve 8 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon  raporun görüşülmesi “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.07.2018 tarih 1507 sayılı “İlçemiz merkezinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulaması yapılan ve kadastroda yol olarak tescillenen yeni açılan imar yollarına isim verilmesi ile 07.2018 tarih ve 9 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon  raporun görüşülmesi “ile ilgili teklifi.