Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

05 Aralık 2018

Saruhanlı Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

           GÜNDEM MADDELERİ: 

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 395 sayılı “Belediyemizce 2019 yılında Uygulanacak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan vergi, resim ve harçların belirlenmesi için, Belediye Meclisince gerekli çalışmanın yapılması “hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 2306 sayılıİlçemiz Koldere Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulaması yapılan ve kadastroda yol olarak tescillenen yeni açılan imar yoluna, parsel sahibi Müslüm YEŞİLTAŞ’ ın talebi doğrultusunda, isim verilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık komisyonunun 06.11.2018 tarih ve 12 sayılı raporunun görüşülmesi “hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 2307 sayılı “İlçemiz Mütevelli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulaması yapılan ve kadastroda yol olarak tescillenen yeni açılan imar yoluna, parsel sahibi Fırat YILDIRIM’ ın talebi doğrultusunda, isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 06.11.2018 tarih ve 13 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 2308 sayılı “Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.10.2018 tarih ve E.2942173 sayılı yazısına istinaden 3402 sayılı Kadastro kanununun 22/a maddesi gereğince yenileme işlemlerine 2019 yılı içerisinde başlanılması planlandığı ve bu kapsamda yapılacak kadastro çalışmalarında esas alınmak üzere İlçemiz Merkezinde bulunan 8 mahalle sınırının meskûn sahada olup, arazi kısmını kapsamadığından, Merkez mahalle sınırlarının meskun saha ile birlikte arazi kısmının da belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 06.11.2018 tarih ve 14 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 2309 sayılı “İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi 5251, 5292, 5165, 6813, 6174 ve 5307 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 12.11.2018 tarih ve 15 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 2310 sayılı “İlçemiz Paşaköy Mahallesi, tapunun 2986, 2966 ve 2988 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 12.11.2018 tarih ve 16 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 2311 sayılı “İlçemiz Halitpaşa Mahallesi, Uygulama İmar Planında Küçük Sanayi Alanı olarak planlanan alanda, kamulaştırma yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 12.11.2018 tarih ve 16 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.11.2018 tarih ve 395 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kumkuyucak Mahallesi 0 Ada 1663 nolu parselde bulunan 10.633,25. m2 ‘ lik tarla vasıflı taşınmazı 27.05.2017 tarihinde meydana gelen deprem afeti sonucunda hak sahibi olan 27 kişiye 7269 Sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına Tahsis ve Hazine adına resen tescilinin Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli onay kararının alınması” hakkındaki teklifi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.11.2018 tarih ve 396 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Paşaköy Mahallesinde tapunun 4049, 4050 ve 4051 parsellerin takas işlemlerinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.11.2018 tarih ve 397 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Büyükbelen Mahallesinde bulunan önceki yıllarda baz ve aktarma istasyonu olarak kullanılan 10 KW lık R 24732119498  Elektrik Abonesinin tahsis ve devir işlemlerinin Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli onay kararının alınması” hakkındaki teklifi