Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

30 Kasım 2016

Saruhanlı Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısı 02 Aralık 2016 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

   GÜNDEM MADDELERİ:  

  • Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih 158 sayılı “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi “ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih 451 sayılı “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2017 yılında uygulanacak vergi, resim ve harçların belirlenmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.2016 tarih 2560 sayılı “İlçemiz Merkez Şehitler Mahallesi, Atatürk Caddesi, Güneş Sokak, Mehmet Akif Sokak, Şehit Arap Apti Sokak, Şehit Öksüz Mehmet Sokak ve Beydere Caddesi arasında kalan imar adalarında, plan değişikliği yapılması“ ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih 2561 sayılı “İlçemiz, Merkez Kurtuluş Mahallesi, tapunun 4374 nolu parselinde, mülkiyet sahibi, Mustafa TOPAL’ ın 07.11.2016 tarih ve 680 sayılı dilekçesine istinaden imar plan değişikliği yapılması“ ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih 2564 sayılı “İlçemiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 12232 nolu parselinde, mülkiyet sahibi, Sadettin CANBAZ’ ın 31.10.2016 tarih ve 662 sayılı dilekçesine istinaden imar plan değişikliği yapılması” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 500 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Saruhanlı merkez tapusunun 12246 parselinde kayıtlı 7.517,64 m2 lik arsa vasıflı taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediyesine, meclisimizce uygun görülecek süre boyunca tahsis edilebilmesi” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 502 sayılı “İlçemiz Gümülceli, Mütevelli, Halitpaşa, Nuriye, Hacırahmanlı, Koldere, İshakçelebi ve Paşaköy mahallelerinde mülkiyeti belediyemize ait dükkan vasıflı taşınmazlardan tarımsal sulama sezonunda kullanılmak üzere Sarıkız Sulama Birliği Başkanlığına dükkan tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.