Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

01 Aralık 2017

Saruhanlı Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısı 06 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ: 

1-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 01.12.2017 tarih 161 sayılı “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.12.2017 tarih ve 5 sayılı raporunun görüşülmesi ” ile ilgili teklifi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.11.2017 tarih 381 sayılı “2464 Sayılı Belediye Gelirleri  Kanununa göre 2018 yılında uygulanacak vergi, resim ve harçların belirlenmesi” ile ilgili teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2017 tarih 2675 sayılı “İlçemiz, Cengiz Topel Mahallesi sınırları içinde bulunan, Hükümet Caddesi, Atatürk Caddesi, Selman Bey Sokak ve Kenar Sokak arasında kalan imar adalarındaki yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisimizin, 03.02.2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediye Meclisimizin plan değişikliğinin onaylandığına dair aldığı kararın, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 tarih ve 617 sayılı kararı ile onaylanmasından sonra,  Mekânsal Planlamalar Yapım Yönetmeliğinin, 33. maddesi gereğince, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 31.10.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, yasal askı süresi içinde, yapılan itirazların görüşülmesi “ ile ilgili teklifi.

 4 -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarih 2676 sayılı “İlçemiz, Cengiz Topel Mahallesi, sınırları içinde bulunan, Hükümet Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Öztürk Sokak ve Kenar Sokak arasında kalan imar adalarındaki yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisimizin, 03.02.2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediye Meclisimizin plan değişikliğinin onaylandığına dair aldığı kararın, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 tarih ve 616 sayılı kararı ile onaylanmasından sonra, Mekânsal Planlamalar Yapım Yönetmeliğinin, 33. maddesi gereğince, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 31.10.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, yasal askı süresi içinde, yapılan itirazların görüşülmesi “ ile ilgili teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarih 2677 sayılı” İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Akar Sokak, Türkcan Sokak ve Gürbüz İpek Sokak arasında kalan 4 Adet yapı adasının ‘Meskun Konut Alanı’ kullanımından ‘Ticaret + Konut Alanı’ kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2017 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanmış ve askı süresi içinde plana itiraz olmadığından plan kesinleşmiştir. Onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.

6-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih ve 385 sayılı “İlçemiz Koldere Mahallesi Milli Egemenlik Sokak 1/D ve E adresinde bulunan iki adet toplam 32 m2 büyüklüğünde dükkân vasıflı taşınmazların Koldere Mahallesinde PTT Şubesi yapılmak üzere Saruhanlı PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.

7-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih ve 386 sayılı “İlçemiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 adresinde mülkiyeti belediyemize ait dükkân vasıflı taşınmazda kiracısı durumda olan Saruhanlı THK Şubesi Hizmet Bürosunun, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı yasaya göre THK Genel Başkanlığının talebi doğrultusunda ilgili kuruma bedelsiz olarak tahsis edilmesi” ile ilgili  teklifi.

8-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 01.12.2017 tarih ve 388 sayılı “Mütevelli Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Binasının Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.

9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih 266 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden belediyemizce 2018 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi” ile ilgili teklifi.