Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi 7 Ocak’ta Toplanacak

05 Ocak 2016

Saruhanlı Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı 07 Ocak 2016 Perşembe günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM MADDELERİ:  

  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.2015 tarih 4664 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 25 maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması” ile ilgili teklifi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.2015 tarih 4658 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden belediyemizce 2016 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi” ile ilgili teklifi.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.12.2015 tarih 9 sayılı “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2016 Yılında Uygulanacak Vergi Resim ve Harçların Belirlenmesi “ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 14.12.2015 tarih 20/1 sayılı “İlçemiz tapunun 228 nolu parselinde Şerife İLPARS-Yalçın İLPARS ve Bülent İLPARS’ın plan değişikliği talebi ile ilgili” komisyon raporunun görüşülmesi.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 14.12.2015 tarih 20/2 sayılı “İlçemiz Hacırahmanlı mahallesi, İstiklal Caddesinde kat adedinin arttırılması ile ilgili” komisyon raporunun görüşülmesi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarih ve 259 sayılı “ İlçemiz Kumkuyucak Mahallesinde tapunun 1554 parselinde kayıtlı 71,73 m2’lik belediye hissesi arsa ve ev’in satışı” ile ilgili teklifi.