Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantı Gündemi

03 Ağustos 2016

 Saruhanlı Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısı 05 Ağustos 2016 Cuma günü saat 15.00’da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ: 

 • Belediye Başkanlığı’nın 29.07.2016 tarihli “Şartlı Bağış kabulü” ile ilgili teklifi.
 • Fen İşleri Müdürlüğü’nün 07.2016 tarihli “Doğal Gaz Şebekesi döşenmesi ” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.08.2016 tarih 1765 sayılı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, tapunun 1515 nolu parselinde, mülkiyet sahipleri, İsa ÖZTÖRE, Mevliye ÇELTİK, Atike ÖZTÖRE ve Reşat ÖZTÖRE’nin İmar Plan Değişikliği talebi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.08.2016 tarih 1765 sayılı “İlçemiz Hacırahmnalı Mahallesi, tapunun 1304 nolu parselinde, mülkiyet sahibi, Hüseyin NACAK’ın İmar Plan Değişikliği talebi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 11.07.2016 tarih 7/1 sayılıİlçemiz Atatürk Mahallesi Yedi Eylül Caddesi, Önal Sokakta 1857, 4324, 4325, 9845, 9846, 10145, 10146, 10147 ve 10697 nolu parsellerdeki İmar Planı değişikliği“ ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 373 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Belediye pasajında bulunan, zemin üstü 1.katta kütüphane girişinde bulunan 2 odanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne kütüphane olarak kullanılmak üzere tahsisi ve ilgili taşınmazın kira tadili yapılması ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 372 sayılı “Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait Kayışlar mahallesi 461 parselde bulunan tarla vasıflı taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz devri ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 376 sayılı” İlçemiz Heybeli Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Ümmet ARSLANER’e ait 753 parsel 27 m2 büyüklüğündeki dükkânın, Belediyemize ait Büyükbelen Mahallesi 4030 parselde bulunan D blok 7 nolu dükkân ile takası” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 375 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Halitpaşa Mahallesi 3406 parselde bulunan 215,65 m² arsa vasıflı taşınmazın 1,34 m²  Belediye hissesinin  satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 374 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Mütevelli Mahallesi 7 Ada 17 parselde bulunan 228,00 m² arsa vasıflı taşınmazın 23 m² Belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 377 sayılı “İlçemiz Saruhanlı Mahallesi 5982 parsel ve 129 ada 1 parselde kayıtlı mevcut sondaj yerlerinin kısmi kamulaştırılması hususunda encümene yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.