Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantı Gündemi

06 Ekim 2016

GÜNDEM – Saruhanlı Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 07 Ekim 2016 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            GÜNDEM MADDELERİ:  

  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27.09.2016 tarih 4 sayılı “2017 mali Yılı gelir ve gider bütçe tasarısı “ ile ilgili raporu.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.09.2016 tarih 3 sayılı “2017 yılı Belediyemizce üretilen, satılacak hizmet karşılığı alınacak ücretler “ ile ilgili raporu.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.10.2016 tarih 2093/1sayılı “İlçemiz Mütevelli mahallesi tapunun 1292, 1293, 1299, 1300, 1301, 3299, 3298 parsellerini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği büyükşehir belediye meclisinin 14/07/2016 tarih ve 480 sayılı kararı ile onaylanmış 02/09/2016 -01/10/2016 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde Uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi ” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.10.2016 tarih 2093/2 sayılı “İlçemiz İstasyon mahallesi 10946 parsel sahibi Habil KURULAR’ın plan değişikliği talebi” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 09.2016 tarih ve 427 sayılı yazısıİlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 10702 parselde bulunan 6.946,00 m2’lik Arsa vasıflı taşınmazın (Uğur Mumcu Parkı) Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesiile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.09.2016 tarih ve 428 sayılı yazısıİlçemiz İshakçelebi Mahallesi 1423 parselde bulunan 26 m2’lik dükkan vasıflı taşınmazın Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü’ne tahsis edilmesiile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.09.2016 tarih ve 429 sayılı yazısı “İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 17 Ada 1 parselde bulunan 2017 m2 Arsa vasfındaki taşınmazın Onaylı İmar planında pazar yeri olarak görüldüğünden Emine ÇOKBİLEN (485,76 m2) ve Zehra ESEN (485,76 m2) ait hisselerin kamulaştırılması” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.09.2016 tarih ve 430 sayılı yazısı “İlçemiz Koldere Mahallesi 834 parselde bulunan 15.300,00 m2’lik tarla vasıflı taşınmazın (Saruhanlı Merkez Su Deposu ve Tesisleri Yeri) Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı’na tahsis edilmesi “ile ilgili teklifi.