Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantı Gündemi

02 Kasım 2016

Saruhanlı Belediye Meclisi,Kasım ayı olağan toplantısı 04 Kasım 2016 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 • Açılış ve Yoklama.
 • Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

            GÜNDEM MADDELERİ:

 • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.10.2016 tarih 4624 sayılı “Kumkuyucak Mahallesi girişindeki mesire alanına isim verilmesi” ile ilgili teklifi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.10.2016 tarih 414 sayılı “2016 mali yılı bütçesinin ihtiyaca cevap vermeyeceğinden ekli cetvelde yer alan Gelir ve Gider bütçesine ek ödenek verilmesi” ile ilgili teklifi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.10.2016 tarih 420 sayılı “İmar İle ilgili İlave Harç ve Ücretlerin Belirlenmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih 2301 “6306 sayılı kanun kapsamında Riskli Yapı ilan edilen alanlarda 26/04/2016 tarihi ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6704 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun ilgili maddesi hükümlerine istinaden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınacak harçların görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih 2300 sayılı “İlçemiz, Paşaköy Mahallesi tapunun 3761 nolu parselinde kayıtlı, taşınmaz sahibi Mehmet GEDİK’ in parseli ile ilgili imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.2016 tarih 2283 sayılıİlçemiz Mütevelli mahallesi tapunun 1292, 1293, 1299, 1300, 1301, 3299 ve 3298 parsellerinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili, 13.10.2016 tarih ve 1 sayılı komisyon raporun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.2016 tarih 2299 sayılı “İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İlçemiz İstasyon mahallesi tapunun 10946 parsel sahibi Habil KURULAR’ ın İmar Plan değişikliği ile ilgili, 13.10.2016 tarih ve 10/2 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.   
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 10.2016 tarih ve 436 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Tapunun 12236 parselinde kayıtlı toplam 376,37 m2’lik mülkiyeti Hafize ERGEÇ ve müştereklerine ait taşınmazda bulunan 837/37637 hisse oranlı 8,37 m2 lik Belediyemiz hissesinin parsele müştereken malik Hafize ERGEÇ ve Ahmet EREN’e satışıile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 10.2016 tarih 468 sayılı “ Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz merkez tapunun 266 ada 4 parselinde bulunan 77,84 m2’lik arsa vasfındaki taşınmazın satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 10.2016 tarih 469 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:5’de bulunan dükkân vasıflı taşınmazın Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 10.2016 tarih 470 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz merkez tapunun 175 ada 18 parselinde bulunan 203,34 m2’lik taşınmazın takası ve satışı ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 10.2016 tarih 471 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz merkez tapunun 175 ada 22 parselinde bulunan 233,39 m2’lik taşınmazın takası ve satışı ” ile ilgili teklifi.