Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi Mayıs Ayı Gündemi

02 Mayıs 2016

Saruhanlı Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı 04 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.                                                                                           

          GÜNDEM MADDELERİ: 

 • Belediye Başkanlığı’nın 15.04.2016 tarih 119 sayılı “2015 yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri” ile ilgili Encümen Kararı ve eklerinin görüşülme teklifi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.04.2016 tarih 4/1 sayılı ‘’ İlçemiz Mütevelli mahallesi, tapunun 131 ada 9 nolu parselinde Nazan KORKUT’ un mevcut imar planında belirlenen, yapılaşma nizamının değiştirilmesi talebi “ ile ilgili raporu.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.04.2016 tarih 4/2 sayılı ‘’ İlçemiz Mütevelli mahallesi, tapunun 135 ada 3 nolu parselinde Rasime KAYA’ nın mevcut imar planında belirlenen, yapılaşma koşullarının değiştirilmesi talebi “ ile ilgili raporu.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.04.2016 tarih 4/3 sayılı ‘’ İlçemiz, Dilek Mahallesinden, Gürkan KOLONKAYA’ nın Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yapmış olduğu müracaatta Dilek Mahallesinde, Cami yapılması talebi “ ile ilgili raporu.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.04.2016 tarih 4/4 sayılı ‘’ İlçemiz Hacırahmanlı mahallesi, tapunun 4886 nolu parselinde Kezban ELİBOL’ un mevcut imar planında belirlenen, yapılaşma nizamının değiştirilmesi talebi “ ile ilgili raporu.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.04.2016 tarih 4/5 sayılı ‘’ İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi tapunun 2843 nolu parselinde, Veysel KAVAS’ ın onaylı uygulama imar planında Otopark alanı olarak ayrılan parselinde plan değişikliği talebi “ ile ilgili raporu.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.04.2016 tarih 4/6 sayılı ‘’ Belediye Meclisimizin 04.03.2016 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere imar komisyonumuza havale edilen 14.03.2016 tarih 3/4 sayılı imar komisyonu kararımızla, komisyonumuzca tekrardan değerlendirilmesi kararı alınan, İlçemiz, Koldere mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, plan notlarında belirlenen, gelişme konut alanlarındaki, minimum parsel büyüklüklerinin değiştirilmesi “ ile ilgili raporu.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.2016 tarih 1014/2 sayılı “İlçemiz Merkez Şehitler Mahallesi, Lale Sokak ve Şen Sokak arasında kalan imar adası ve yanında bulunan otopark alanında plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.2016 tarih 1014/3 sayılı “İlçemiz Atatürk Mahallesi, Koca Yusuf Sokak, Rüzgârlı Sokak, Yaşar Doğu Sokak ve Gazi Paşa Sokakları arasında kalan iki adet imar adasından, planda yol bırakılması ile ilgili plan değişikliği talebi” ile ilgili teklifi
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.2016 tarih 1014/4 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Akar Sokak, Türkcan Sokak ve Gürbüz İpek Sokaklar arasında kalan imar adalarında plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili teklifi
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.2016 tarih 1014/5 sayılı “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi tapunun 7455, 7456 ve 7457 nolu parsellerin Mülkiyet sahipleri Servet PINAR, Umut ALTUN, Abdullah ÇELEBİ, Şakir KORKMAZ, Emine KORKMAZ ve Hikmet CEYLAN ‘ ın 26.04.2016 tarih ve 291 sayılı dilekçesine istinaden, kat artışı ile ilgili plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili teklifi
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 240 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Cengiz Topel Mahallesi 12179 parselde bulunan 218,71 m² Avlulu ev arsa vasıflı taşınmazdaki 34,44 m² lik Belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 241 sayılı “Mülkiyeti  Belediyemiz ile hisseli Saruhan Mahallesi 12176 parselde bulunan 198,20 m² arsa vasıflı    taşınmazdaki 13,74 m²  Belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 245 sayılı “İlçemiz Atatürk Mahallesi’nde mülkiyeti Muharrem UŞTUK’a ait 7866 parselde bulunan 942 m2 büyüklüğündeki arsa vasfındaki taşınmaz Belediyemiz İmar Planı içerisinde yeşil alan ve park olarak görünmekte olup, Belediyemize ait uygun bir taşınmaz ile takası ” ile ilgili teklifi.