Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi Toplantısı Gündemi

04 Nisan 2016

Saruhanlı Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı, 06 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

   GÜNDEM MADDELERİ:  

 • Başkanlık Makamının04.2016 tarih 1314 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi
 • Denetim Komisyonu’nun 28 03.2016 tarih 1 sayılı “Saruhanlı Belediye Başkanlığının 2015 yılı Denetim Komisyonu Raporu” ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi..
 • Başkanlık Makamının04.2016 tarih 1315 sayılı “Başkanlık Divanı, Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları seçimi” ile ilgili teklifi;
 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden Başkanlık Divanı seçimi;
 2. Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi
 3. Meclis Tutanak Kâtiplerinin seçimi.
 4. b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine gereğince Encümen Üyeleri seçimi.
 5. c) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine gereğince İhtisas Komisyonları seçimi;
 6. 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.
 7. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Seçimi.
 8. 3. Hukuk Komisyonu seçimi.
 9. 4. Kent Estetiği Komisyonu seçimi.
 10. Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün03.2016 tarih 682/1.sayılı “İlçemiz Mütevelli mahallesi, tapunun 131 ada 9 nolu parselinde, Nazan KORKUT’ un, imar planında belirlenen, mevcut yapılaşma nizamının değiştirilmesi ” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün03.2016 tarih 682/2.sayılı “İlçemiz Mütevelli mahallesi, tapunun 135 ada 3 nolu parselinde, Rasime KAYA’ nın, imar planında belirlenen, mevcut yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün03.2016 tarih 682/3.sayılı “İlçemiz Dilek mahallesinde ikamet eden, Gürkan KOLANKAYA’ nın, 16.03.2016 tarih ve 327852 sayılı BİMER’e yaptığı başvuruyla Dilek Mahallesinde, Cami yapılması” ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün03.2016 tarih 682/4 sayılı “İlçemiz Hacırahmanlı mahallesi, tapunun 4886 nolu parselinde, Kezban ELİBOL’ un, imar planında belirlenen, mevcut yapılaşma nizamının değiştirilmesi ” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün03.2016 tarih 682 / 5.sayılı “İlçemiz Halitpaşa Mahallesi tapunun 2843 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti Veysel KAVAS’a ait ve onaylı imar planımızda otopark alanı olarak ayrılan alanda plan değişikliği ” ile ilgili teklifi.                               
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 14.03.2016 tarih 3/1 sayılı “İlçemiz merkez 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 kat olarak belirlenen konut amaçlı imar adalarında kat adedinin 3 kata çıkartılması ile ilgili “ imar komisyon raporunun görüşülmesi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 14.03.2016 tarih 3/2 sayılı “İlçemiz merkez tapunun 123 ada 3 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait olan alanın sanayi alanı olarak imara açılması ile ilgili “ imar komisyon raporunun görüşülmesi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 14.03.2016 tarih 3/3 sayılı “İlçemiz Yılmaz mahallesi, Atatürk Caddesi, Şenel Sokak ile Şengül sokak arasındaki, yol hattının mevcut kullanıma uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili “ imar komisyon raporunun görüşülmesi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 14.03.2016 tarih 3/4 sayılı “İlçemiz Koldere mahallesi, /1000 ölçekli Uygulama imar planı plan notlarında belirlenen, gelişme konut alanlarındaki, minimum parsel büyüklüğünün değiştirilmesi ile ilgili“ imar komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih ve 175 sayılı “İlçemiz Çaltepe Mahallesi 811 parselde bulunan 256 m2 avlulu ev vasfındaki taşınmazın Belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih ve 176 sayılı “İlçemiz Seyitoba Mahallesi 811 parselde bulunan 128 m2 avlulu ev vasfındaki taşınmazın Belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ” ile ilgili teklifi
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih ve 177 sayılı “İlçemiz Bedeller Mahallesi 245 parselde bulunan 340 m2 arsa vasfındaki taşınmazın Belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ” ile ilgili teklifi
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih ve 178 sayılı “İlçemiz Heybeli Mahallesi 752 parselde bulunan 628 m2 avlu ev,753 parselde bulunan 27 m2 dükkan, 754 parselde bulunan 264 m2 arsa,755 parselde bulunan 200 m2 arsa ve 756 parselde bulunan 112 m2 arsa vasfındaki taşınmazların Belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih ve 179 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Yılmaz Mahallesi Tapunun 12170 parselde kayıtlı bulunan 219,46 m² Ev vasıflı taşınmazdaki 71,10 m² Belediye hissesinin,12169 parselde kayıtlı 121,02 m² arsa vasıflı taşınmazın 39,21 m² Belediye hisesinin  ve 12168 parselde kayıtlı 160,97 m² arsa vasıflı taşınmazın 52,15 m²  Belediye hissesinin  satışı  ” ile ilgili teklifi
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih ve 196 sayılı “İlçemiz Paşaköy Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Nuri DAĞ’a ait 1.774 m2 büyüklüğündeki 2765 parsel ile Belediyemize ait Paşaköy Mahallesi’nde bulunan 158 m2 büyüklüğündeki 2714 parselin, yeşil alan ve hizmet binası yapılmak üzere takası ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih ve 197 sayılı “Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait 12018 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın Saruhanlı Orman İşletme Şefliği İdari Hizmet Binası yapılmak üzere Saruhanlı Mal Müdürlüğü’ne (Maliye Hazinesi) devri ” ile ilgili teklifi