Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı

03 Temmuz 2015

Saruhanlı Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı’nın Başkanlığı’nda Üzüm Otel’de yapıldı.

Toplantıda aşağıdaki maddeler görüşülerek oylandı.

GÜNDEM MADDELERİ: 

  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.06.2015 tarih 13/1 sayılıİlçemiz Mütevelli Mahallesi; tapunun 1299 ve 1300 nolu parselinde kayıtlı ve onaylı imar planında konut alanı olarak belirlenen alanda, İsmail ATAÇ, Cevat ATAÇ ve İbrahim ATAÇ’ ın plan değişikliği talebi“ ile ilgili raporu.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.06.2015 tarih 13/2 sayılı “Paşaköy Mahallesi tapunun 3137 nolu parselinde Hüseyin Ali EYİGÜL’ün plan değişikliği talebi’’ ile ilgili raporu.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.06.2015 tarih 13/3 sayılı “Yılmaz Mahallesi tapunun 11071 nolu parselinde Ahmet ÇAĞIŞ’ın plan değişikliği talebi” ile ilgili raporu.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.06.2015 tarih 13/4 sayılı “Koldere Mahallesi, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 4057, 4058, 4059, 4066, 4067, 4118, 4119, 4120, 4121, 4126, 4127, 4128, 5051 nolu parsellerin, ticaret + konut alanına, 4114, 4427, 4428, 4429, 4430 ve 4431 nolu parsellerin, ticaret alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin, hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandığı ve askı süresi sonunda kesinleştiği” ile ilgili raporu.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.06.2015 tarih 13/5 sayılı “İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 1319, 1322 ve 1266 nolu parselinde kayıtlı ve onaylı imar planında, Sanayi Alanı olarak belirlenen alanda, Şaban ÇAKICI ve Hatice ÇAKICI’ nın plan değişikliği yapılması” ile ilgili raporu.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 19.06.2015 tarih ve 138 sayılı yazısı “Nuriye Mahallesi, tapunun 6051-6052-6053-6054 parselleri arsa vasıflı taşınmazlarda bulunan belediyemiz hisselerinin satışı ” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 17.06.2015 tarih ve 137 sayılı yazısı “Şehitler Mahallesi, tapunun 220 ada 1 parsel 318,01 m2 ve 2 parsel 308,72 m2 arsa vasıflı taşınmazların satışı ” ile ilgili teklifi.
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 39 sayılı yazısı “Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet üç dingilli LOWBED,1 adet ÇEKİCİ TIR,1 adet DORSE,1 adet EXCAVATÖR alınması” ile ilgili teklifi.