Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

02 Ekim 2018

         Saruhanlı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 05 Ekim 2018 Cuma günü saat 15:00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

   GÜNDEM MADDELERİ:  

  • Başkanlık Makamının 10.2018 tarih ve 176 sayılı “Belediyemizce ilçemiz Muhtarlarına bilgi ve deneyimi ve kültürel etkinlik kapsamında 08.10.2018-13.10.2018 tarihleri arasında 6 gün (4 gece konaklamalı) “DOĞU KARADENİZ GEZİSİ” düzenlenmesi” hakkındaki teklifi.
  • Başkanlık Makamının 10.2018 tarih ve 177 sayılı “Belediyemizce ilçemiz Büyükbelen Mahallesinde “ZEYTİN HASATI ŞENLİKLERİ” düzenlenmesi” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.09.2018 tarih 313 sayılı “Belediyemizin 2019 yılı Gelir Gider Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.09.2018 tarih 4 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.09.2018 tarih 312 sayılı “2019 yılı Belediyemizce üretilen, satılacak hizmet karşılığı alınacak ücretler hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.09.2018 tarih 5 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.10.2018 tarih 1904 sayılı “İlçemiz, Halitpaşa mahallesi tapunun 3036 nolu parselin bulunduğu imar adasında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.09.2018 tarih ve 10 sayılı raporun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.10.2018 tarih 1903 sayılı “İlçemiz Paşaköy mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulaması yapılan ve kadastroda yol olarak tescillenen yeni açılan imar yollarına isim verilmesi” hakkındaki teklifi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2018 tarih ve 338 sayılı İlçemiz Paşaköy mahallesi 123 ada 1 parselde mülkiyeti Hande ÇÖZEL, Hümeyra ÇÖZEL ve Zeliha ÇÖZEL’ e ait Arsa vasıflı 449,17 m2′ lik taşınmazın bir kısmı İmar yoluna isabet etmekte olup, söz konusu taşınmazdaki İmar yoluna isabet eden alanın kamulaştırılması veya İlçemiz Paşaköy Mahallesi 117 Ada 3 parselde mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait Arsa vasıflı 316,00 m2′ lik taşınmaz ile takas edilmesi “ hakkındaki teklifi.