Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

02 Ekim 2017

Saruhanlı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 06 Ekim 2017 Cuma günü saat 15:00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  • Açılış ve Yoklama.
  • Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

            GÜNDEM MADDELERİ:  

  • Başkanlık Makamının 02.10.2017 tarih 47 sayılı “İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük Makamının 04.07.2017 tarih ve E.32593 sayılı Oluru ile Belediyemize tahsis edilen kredide, aynı kredi kapsamında kalmak şartıyla araç-iş makinesi değişikliği yapılması” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarih 312 sayılı “Belediyemizin 2018 yılı Gelir Gider Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2017 tarih 3 sayılı raporunun görüşülmesi ” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarih 311 sayılı “2018 yılı Belediyemizce üretilen, satılacak hizmet karşılığı alınacak ücretler hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.09.2017 tarih 4 sayılı raporunun görüşülmesi ” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih 1980 sayılı “İlçemiz Merkez Şehitler Mahallesi, Atatürk Caddesi, Güneş Sokak, Mehmet Akif Sokak, Şehit Arap Apti Sokak, Şehit Öksüz Mehmet Sokak ve Beydere Caddesi arasında kalan imar adalarında, plan değişikliği yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.09.2017 tarih 15 sayılı raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih 1981 sayılı “İlçemiz Koldere Mahallesi, tapunun 1213 ve 5427 nolu parsellerinde yapılması planlanan, Güneş Enerji Santrali (GES) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.09.2017 tarih 16 sayılı raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih 1982 sayılı “İlçemiz Yılmaz Mahallesi, tapunun 9949 nolu parselinde mülkiyeti belediyemize ait 18.502 m2 lik tarla vasıflı taşınmazın, Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Yerleşim yeri olarak Maliye Hazinesine şartlı tahsisi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.09.2017 tarih 17 sayılı raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih 1983 sayılı “ İlçemiz sınırları dahilinde kurulacak olan Büyükbaş-Küçükbaş ve Kanatlı Hayvancılık Tesislerinin yerleşim yerlerine uzaklığı ile ilgili asgari mesafe belirlenmesi hakkında talebin görüşülmesi ” ile ilgili teklifi.