Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi

30 Eylül 2015

Saruhanlı Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereğince, Ekim ayı olağan toplantısı 02 Ekim 2015 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

           GÜNDEM MADDELERİ: 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih 1980/1 sayılı “Saruhanlı İlçesi, Koldere Mahallesi, 3137 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 28.09.2015 tarih 1980/2 sayılı “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi tapunun, K19-d-02-a-4b ve K19-d-02-a-3a imar paftası ve Y:548807 X:4289289 – Y:548827 X:4289187 – Y:549160 X: 4289201 – Y:548146 X:4289349 koordinatları arasında yapılan plan değişikliği“ ile ilgili yazısı.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 28.09.2015 tarih 1980/3 sayılı “İlçemiz, Kurtuluş Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait olan, 12018 nolu parselde, Orman İşletme Şefliğinin, Hizmet Binası yapma talebi doğrultusunda, parselin Belediye Hizmet Alanından Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesi” ile ilgili yazısı.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09.2015 tarih 6 sayılı “2016 mali Yılı gelir ve gider bütçe tasarısı “ ile ilgili raporu.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09.2015 tarih 7 sayılı “2016 yılı Belediyemizce üretilen, satılacak hizmet karşılığı alınacak ücretler “ ile ilgili raporu.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 07.09.2015 tarih ve 199 sayılı yazısı “Mülkiyeti belediyemize ait Atatürk Mahallesinde tapunun 168 ada 2 parselinde kayıtlı 159,00m2 arsa vasıflı taşınmazın satışı “ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 18.09.2015 tarih ve 204 sayılı yazısı “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi, Namık Kemal Caddesi tapunun 11896 parselinde kayıtlı 23,33 m2’lik belediyemiz hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 207 sayılı yazısı “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının İlçemiz Gökçeköy ve Paşaköy mahallelerinde İtfaiye Hizmet Binası yapılmak üzere belediyemizden taşınmaz tahsis talebi“ ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 206 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait Adiloba mahallesinde tapunun 1270 parselinde kayıtlı kahvehane olarak kullanılan 97,00 m2 taşınmazın Sağlık Evi olarak kullanılmak üzere Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis talebi“ ile ilgili teklifi.