Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantı Gündemi

29 Ağustos 2016

Saruhanlı Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 15:00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

    GÜNDEM MADDELERİ:  

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.08.2016 tarih 353 Sayılı “2017 yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.08.2016 tarih 352 Sayılı “2017 yılı Belediyemizce üretilen, satılacak hizmet karşılığı alınacak ücretlerin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 15.08.2016 tarih 8/1 sayılı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, tapunun 1515 nolu parselinde, mülkiyet sahipleri, İsa ÖZTÖRE, Mevliye ÇELTİK, Atike ÖZTÖRE ve Reşat ÖZTÖRE’nin İmar Plan Değişikliği “ ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
  • İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 15.08.2016 tarih 8/1 sayılı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, tapunun 1304 nolu parselinde, mülkiyet sahibi, Hüseyin NACAK’ın İmar Plan Değişikliği “ ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 29.08.2016 tarih 396 sayılı yazısı “İlçemiz Adiloba Mahallesi 1662 parselde bulunan 7000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 250,00 m2 ‘lik kısmının kanalizasyon tesislerine bağlı terfi merkezi yapılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsisi” ile ilgili teklifi.