Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

05 Eylül 2017

Saruhanlı Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı 06 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM MADDELERİ:  

  • Belediye Başkanlığı’nın 25.08.2017 tarih 45 Sayılı “Belediye sınırları içinde ikamet eden temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler gibi faaliyetlerin yürütülmesine dair usul ve esasların düzenlemesi” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 276 sayılı “Belediyemizin 2018 yılı Gelir Gider Bütçe Tasarısının görüşülmesi ” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 277 sayılı “2018 yılı Belediyemizce üretilen, satılacak hizmet karşılığı alınacak ücretlerin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 278 sayılı “İlçemiz Gökçeköy Mahallesinde bulunan Düğün Salonunun 2017 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 1729 sayılı “İlçemiz, Koldere Mahallesi, tapunun 1213 ve 5427 nolu parsellerinde yapılması planlanan, GES (Güneş Enerji Santrali) projesi ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 1730 sayılı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, tapunun 3576 nolu parselinde, mülkiyet sahibi Mehmet DURBOĞLU’nun İmar Plan değişikliği ile ilgili 14.08.2017 tarih ve 14 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 319 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yılmaz Mahallesi 0 Ada, 9949 nolu parselde bulunan 18.508 m2 ‘ lik tarla vasıflı taşınmazın Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Yerleşim yeri yapılması için Maliye Hazinesine şartlı tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.