Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

16 Kasım 2017

SARUHANLI BELEDİYESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği esaslarına Dair Genel   Yönetmelik.” in Yazılı Sınav Başlıklı 12. Maddesinin Ek fıkrası “Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.   Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.” hükmü gereğince    Belediyemizde münhal bulunan 1 adet şef  kadrosu için     Anadolu Üniversitesi tarafından 24.09.2017 tarihinde yapılan 2. Grup Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği    yazılı sınavına katılan Belediyemiz Memurlarından Halil İbrahim KARTLAR, Meryem BAŞLILAR ve Remzi UYGUN başarı şartı olan 60 puan barajını aşarak sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Başkanlık Makamının 27.10.2017 tarihli yazısı ve ilgi yönetmelik gereği 02.11.2017 tarihinde yapılan sözlü mülakatta,  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği esaslarına Dair Yönetmeliğin 18. Maddesi gereğince yazılı ve sözlü sınavın ortalamasında en yüksek notu  alan  Halil İbrahim KARTLAR  Belediyemizde münhal bulunan 3 dereceli Şef   kadrosuna asaleten ataması yapılmıştır.