Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

30 Mayıs 2017

Saruhanlı Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat 20.00’de Üzüm Otel toplantı salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1137 sayılı “İlçemiz, Hacırahmanlı Mahallesi Gerenlik Mevkii, tapunun 3644, 3645, 3661, 3660, 3659, 3658, 3657, 3653, 3652, 3651, 3650, 3649, 3646, 762 ve 763 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Sanayi Alanı plan değişikliği ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılabilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi “ile ilgili
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1139 sayılı “İlçemiz, Merkez Cengiz Topel Mahallesi Bahçe altı Mevkii, tapunun 5251, 5592, 5165, 6813, 6174 ve 5307 nolu parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği talebi “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1140 sayılı “İlçemiz, Merkez Cengiz Topel Mahallesi Köy civarı Mevkii, tapunun 5835, 5845, 6996, 7275, 10, 11, 12, 13, 14, 6752, 6655, 172 ada 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği talebi “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1141 sayılı “İlçemiz, Merkez Saruhan Mahallesi Gerenlik Mevkii, tapunun 7219 ve 7181 nolu parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği talebi “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1142 sayılı “İlçemiz, Merkez Cengiz Topel Mahallesi Bahçealtı Mevkii, tapunun 10262, 6609, 6544, 2845, 962, 963, 964, 965, 966, 177 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği talebi “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1143 sayılı “İlçemiz, Merkez İstasyon Mahallesi Bahçealtı Mevkii, tapunun 7130, 6038, 7132, 5306, 5177, 911, 5226, 6173, 908, 11121, 11122, 904, 906, 907, 901, 5247, 5256, 5257, 5159 ve 5939 nolu parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği talebi “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1144 sayılı “İlçemiz, Merkez Kurtuluş Mahallesi Koca Yelken Mevkii, İlçe Stadyumunu ve Bölgesinde, Sosyal Konut amaçlı plan değişikliği talebi “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih 1164 sayılı “Güres Tav. Üre. Paz. ve Tic. A.Ş. ‘ nin 26.05.2017 tarihli dilekçesinde talep edilen İlçemiz, Mütevelli Mahallesi, tapunun 5212 nolu parselinde planlanan, Biyokütleden Elektrik Enerji Üretim Tesisi Projesinin ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, yapılacak olan değişiklikle ilgili olarak, onama yetkisi Manisa Büyükşehir Belediyesinde olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile birlikte, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Manisa Büyükşehir Belediyesine onama yetkisi verilmesi’’ ile ilgili teklifi.