Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İhale İlanı

11 Temmuz 2017
İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017  YILI ARSA SATIŞI İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
MAHALLE ADA / PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT TUTARI
İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 ÇAMLIYURT 102/6 ARSA 445,77 M2 29.500,00 TL 890,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 14.07.2017 10:40
2 ÇAMLIYURT 104/5 ARSA 405,62 M2 27.000,00 TL 820,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 14.07.2017 10:50
İhale Şartnamesi 100,00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz,Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 21.07.2017 Cuma günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI