Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İhale İlanı

15 Ocak 2018
İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018  YILI DÜKKAN SATIŞI İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
MAHALLE ADA / PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT TUTARI
İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 HACIRAHMANLI 0/1805 KARGİR
DÜKKAN
21,00 M2 10.500,00 TL 320,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.01.2018 10:00
İhale Şartnamesi 100,00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz,Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde    09.02.2018  Cuma günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI