Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İhale İlanı

16 Nisan 2018
İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 YILI GAYRİMENKUL  KİRALAMA İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
CİNSİ MAHALLLE İHALE YERİ İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
ADA PARSEL ALAN M2 MUHAMMEN
BEDEL
AYLIK
MUHAMMEN
BEDEL
(8 AYLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
1 Yazlık-Kışlık Düğün Salonu – Kafeterya – Halı Saha KOLDERE BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2018 10:00 0/4471 2.400,00 1.750,00 TL 14.000,00 TL 7.000,00 TL
İhale Şartnamesi 100.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir
İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Sabıka Kaydı, Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyrulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 04/05 /2018 Cuma günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI