Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İhale İlanı

16 Ağustos 2018
İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 YILI EYLÜL  AYI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere                                           ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
MAHALLLE ADA / PARSEL          CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ÇAKMAKLI 0/482 TARLA 25.450,00M2 254.500,00TL 7.700,00TL BAŞKANLIK MAKAMI 04.09.2018 11:00
İhale Şartnamesi 100.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir    
İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyrulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 14/09/2018 Cuma günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI