Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İhale İlanı

18 Ekim 2018
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
CİNSİ ADRES İHALE YERİ İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
MUHAMMEN
BEDEL
AYLIK
MUHAMMEN
BEDEL
3 AYLIK
MUHAMMEN
BEDEL
12 AYLIK
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
1 DÜKKAN& DEPO BÜYÜKBELEN MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:00 1.000,00 TL     420,00 TL
2 DÜKKAN BÜYÜKBELEN MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:05 350,00 TL     150,00 TL
3 DÜKKAN BÜYÜKBELEN MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:10 300,00 TL     130,00 TL
4 SANAYİ DÜKKANI BÜYÜKBELEN MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:15 275,00 TL     120,00 TL
5 KANTAR BÜYÜKBELEN MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:20     3.000,00 TL 90,00 TL
6 PARK & KAHVE KOLDERE MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:25 600,00 TL     255,00 TL
7 KANTAR – HALI SAHA – KAHVE MÜTEVELLİ MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:30 400,00 TL     170,00 TL
8 DÜKKAN&ECZANE NURİYE MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:35 540,00 TL     230,00 TL
9 PAZAR YERİ GÖKÇEKÖY BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:40   1.500,00 TL   45,00 TL
10 DÜKKAN MÜTEVELLİ MAHALLESİ BAŞKANLIK MAKAMI 26.10.2018 10:45 300,00 TL     130,00 TL
İhale Şartnamesi 50,00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 06 /11 /2018 Salı günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
          SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI