Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İhale İlanı

03 Mayıs 2017
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN  
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz satış şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.  
SIRA NO CİNSİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN
BEDEL 
GEÇİCİ TEMİNAT
 TUTARI
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
İHALE YERİ  
1 ARSA GÜMÜLCELİ MAHALLESİ 114 1 16.090,90 M2 487.500,00 TL 14.750,00 TL 16.05.2017 11:40 SARUHANLI BELEDİYESİ
BAŞKANLIK MAKAMI
 
İhale Şartnamesi 150,00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir.  
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği, Sabıka Kaydı, İkamet Belgesi  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair belge, Şartname Bedeli yatırıldığına dair belge, Belediyemize borcu olmadığına dair yazı , İhaleye Tüzel kişi katılacaksa Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.  
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 23.05.2017 Salı günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.  
                       
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI