Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı Değişikliği

03 Eylül 2016

İlçemiz, Mütevelli Mahallesi, tapunun 1292, 1293, 1299, 1300, 1301, 3299 ve 3298 nolu parsellerinde yapılan plan değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.07.2016 tarih ve 480 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri Belediyemize, Büyükşehir Belediyesi tarafından, 29.08.2016 tarih ve 38601 sayılı yazı ile gönderilmiştir. Söz konusu plan değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, Belediyemiz İlan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde 02.09.2016 ile 01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.