Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı Değişikliği

01 Aralık 2016

İ L A N

İlçemiz, Koldere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan plan notu değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.10.2016 tarih ve 596 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemize gönderilmiş ve gönderilen meclis kararı ve ekleri, 22.11.2016 tarih ve 3663 sayılı evrak kaydı ile Müdürlüğümüze havale edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 01.12.2016 tarihinde (01.12.2016 – 30.12.2016) 1 ay (30 gün) süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.