Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı Değişikliği İlanı

04 Nisan 2017

İ L A N

İlçemiz, Merkez Cengiz Topel Mahallesi, 7 metrelik yaya yolunun, güzergahının değiştirilmesine yönelik yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.01.2017 tarih ve 2017/23 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 04.04.2017 tarihinde (04.04.2017-04.05.2016) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve İnternet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.