Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Haziran 2017

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI

      İlçemiz, Atatürk Mahallesi, K19-d-02-b-4a imar paftasında yol+park alanı ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09.05.2017 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 20.06.2017 tarihinde (20.06.2017 – 20.07.2017) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

 İlanen Duyurulur.