Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı Değişikliği İlanı

15 Ağustos 2017

İLAN

İlçemiz, Hacırahmanlı Mahallesi, mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09.05.2017 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemize gönderilmiş ve gönderilen meclis kararı ve ekleri, 14.08.2017 tarih ve 3036 sayılı evrak kaydı ile Müdürlüğümüze havale edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 15.08.2017 tarihinde (15.08.2017- 15.09.2017) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.