Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı Değişikliği İlanı

03 Şubat 2017

ASKI TUTANAĞI

İlçemiz, İstasyon Mahallesi, yapılaşma nizamı koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08.11.2016 tarih ve 701 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemize gönderilmiş ve gönderilen meclis kararı ve ekleri, 03.02.2017 tarih ve 497 sayılı evrak kaydı ile Müdürlüğümüze havale edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 03.02.2017 tarihinde (03.02.2017 – 04.03.2017) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

Plan değişikliğinin askıya çıkarıldığına dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.