Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı İlanı

26 Nisan 2018

İLAN

İlçemiz, Merkez Şehitler Mahallesi, tapunun 4192, 9057, 9058, 9559, 10880, 4194, 4195, 4198 ve 4199 nolu parsellerde yol düzenlemesine ilişkin yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.02.2018 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemize gönderilmiş ve gönderilen meclis kararı ve ekleri, 24.04.2018 tarih ve 1414 sayılı evrak kaydı ile Müdürlüğümüze havale edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 26.04.2018 tarihinde (26.04.2018 – 26.05.2018) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.