Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı İlanı

08 Haziran 2018

İlçemiz, Merkez Mahalleleri, Çatı ve Çatı arası kullanımına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.12.2017 tarih ve 866 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemize gönderilmiş ve gönderilen meclis kararı ve ekleri, 07.06.2018 tarihli evrak kaydı ile Müdürlüğümüze havale edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 07.06.2018 tarihinde (07.06.2018 – 07.07.2018) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

Plan değişikliğinin askıya çıkarıldığına dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.