Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı İlanı

08 Haziran 2018

İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, 4 adet yapı adasının, Bitişik Nizam Konut alanı kullanımından, Ticaret+Konut Alanı kullanımına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.04.2018 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 07.06.2018 tarihinde (07.06.2018 – 07.07.2018) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.