Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Planı İlanı

08 Şubat 2018

İlçemiz, Koldere Mahallesi, tapunun 1213 ve 5427 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18.12.2017 tarih ve 941 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu meclis kararı ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemize gönderilmiş ve gönderilen meclis kararı ve ekleri, 31.08.2018 tarih ve 420 sayılı evrak kaydı ile Müdürlüğümüze havale edilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 08.02.2018 tarihinde (08.02.2018 – 08.03.2018) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur.