Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

İmar Uygulaması Askı Tutanağı

01 Kasım 2019

T.C.

SARUHANLI BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İMAR UYGULAMASI ASKI TUTANAĞI

 

 İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi onaylı Uygulama İmar Planında, K19-d-02-a-3-a ve K19-d-02-a-4-b imar paftaları içinde kalan 1359 -1361 -1362 -1364 -1365 -1369 -1370 -1371 -1372 -1373 -1374 -1375 -1376 -1377 -1378 -1379 -1380 -1382 -1383 -1384 -1385 -1387 -1388 -1389 -1390 -1391 -1392 -1395 -1396 -1399 -1400 -1401 -1404 -1408 -1410 -1411 -1412 -1413 -1414 -1416 -1420 -1486 -1487 -1491 -1492 -1493 -1494 -1497 -1498 -1500 -1501 -1502 -1504 -1505 -1506 -1507 -1508 -1509 -1510 -1511 -1512 -1513 -1514 -1517 -1520 -1521 -1524 -1525 -1526 -1527 -1530 -1531 -1532 -1533 -1534 -1535 -1536 -1537 -1541 -1543 -2276 -2280 -2282 -2283 -2284 -2285 -2286 -2290 -2291 -2292 -2293 -2294 -2295 -2296 -2297 -2298 -2299 -2385 -2391 -2394 -2398 -2399 -2400 -2402 -2403 -2404 -2406 -2407 -2408 -2409 -2410 -2411 -2412 -2415 -2416 -2417 -2441 -4283 -4313 -4314 -4328 -4329 -4350 -4351 -4358 -4359 -7014 -7351 -7352 -7504 -7509 -7510 -7511 -7512 -7513 -7514 -7515 -7624 -7687 -7688 -7689 -7843 -7845 -7847 -8073 -8121 -8122 -8123 -8124 -8125 -8126 -8127 -8128 -8166 -8186 -8187 -8192 -8193 -8194 -8195 -8196 -8232 -8276 -8277 -8279 -8280 -8281 -9103 -9104 -9111 -9112 -9133 -9134 -9135 -9155 -9156 -9157 -9158 -9167 -9171 -9253 -9284 -9599 -9601 -9717 -9718 -9873 -9874 -9906 -9907 -10110 -10149 -10151 -10683 -10684 -10735 -10736 -10820 -10821 -10875 -10920 -11040 -11102 -11103 -11104 -11105 -11124 -11125 -11282 -11319 -11320 -11321 -11369 -11370 -11371 -11480 -11481 -11482 -11483 -11491 -11507 -11508 -11515 -11516 -11517 -11518 -11624 -11625 -11715 -11716 -11717 -11719 -11720 -11740 -11741 -11742 -11767 -11788 -11789 -11790 -11791 -11832 -11855 -11856 -11962 -11963 -11981 -11982 -11988 -11989 -12000 -12001 -12009 ve 12010 nolu parseller ve ihdasları kapsayan alanlarda 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi gereği düzenleme dosyası incelenerek Saruhanlı Belediyesinin 13.07.2018 tarih ve 256 sayılı kararı ile düzenleme sınırının kabulü ve ada düzenlemesi yapılmasına karar verilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12.12.2018 tarih ve 2018/3472 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz ilan panosunda, ilçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 18.01.2019 ile 18.02.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Söz konusu askı süresinde yapılan itirazlar, Saruhanlı Belediyesi Encümeninin 09.08.2019 tarih ve 188 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 25.09.2019 tarih ve 2019/4285 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, Yapılan itirazlardan sonra hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 01.11.2019 ile 01.12.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

NOT: Uygulama dosyası ve dağıtım cetveli Belediyemiz İmar ve Şehircilik Servisinde görülebilir.