Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

30 Ekim 2018

Saruhanlı Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı 02 Kasım 2018 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  GÜNDEM MADDELERİ: 

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve 2095 sayılı “İlçemiz, Paşaköy mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre uygulaması yapılan ve kadastroda yol olarak tescillenen imar yollarına isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.10.2018 tarih ve 11 sayılı raporun görüşülmesi “hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve 2096 sayılı “İlçemiz Koldere Mahallesi tapunun 5495 nolu parsel sahibi Müslüm YEŞİLTAŞ ‘ın 03.10.2018 tarih ve 884 sayılı dilekçesine istinaden parselinin cephe aldığı ve onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulaması yapılan ve kadastroda yol olarak tescillenen imar yoluna isim verilmesi “hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve 2097 sayılı “İlçemiz Mütevelli mahallesi tapunun 137 ada 2 nolu parsel sahibi Fırat YILDIRIM ‘ın 05.10.2018 tarih ve 899 sayılı dilekçesine istinaden parselinin cephe aldığı ve onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulaması yapılan ve kadastroda yol olarak tescillenen imar yoluna isim verilmesi “hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve 2098 sayılı “Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.10.2018 tarih ve E.2942173 sayılı yazısına istinaden 3402 sayılı Kadastro kanununun 22/a maddesi gereğince yenileme işlemlerine 2019 yılı içerisinde başlanılması planlandığı ve bu kapsamda yapılacak kadastro çalışmalarında esas alınmak üzere ilçemiz merkezinde bulunan 8 mahalle sınırının meskun sahada olup, arazi kısmını kapsamadığından, merkez mahalle sınırlarının meskun saha ile birlikte arazi kısmının da belirlenmesi “hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve 2099 sayılı “Doğukan AKBABA ‘nın 25.10.2018 tarih ve 950 sayılı dilekçesinde talep edilen ilçemiz merkez Cengiz Topel mahallesi 5251, 5292, 5165, 6813, 6174 ve 5307 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi “hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve 2100 sayılı “İlçemiz Paşaköy mahallesi 2986, 2966 ve 2988 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi “hakkındaki teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 10.2018 tarih ve 364 sayılı yazısı “İlçemiz Büyükbelen mahallesi Tapunun 140 ada 1, 144 ada 4, 146 ada 22 ve 43 nolu mülkiyeti belediyemize ait parselleri üzerinden geçen doğal gaz hattı güzergâhına isabet eden geçiş alanlarına BOTAŞ A.Ş. tarafından önerilen irtifa hakkı bedelleri hakkındaki teklifi.