Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

02 Mayıs 2018

Saruhanlı Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısı 04 Mayıs 2018 Cuma günü saat 16:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

        GÜNDEM MADDELERİ: 

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.04.2018 tarih 141 sayılı “2017 Mali yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri” ile ilgili Encümen Kararı ve eklerinin görüşülmesi ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2018 tarih 902 sayılı “02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre, ilçemiz sınırlarında otopark yerleşim bölge gruplarının belirlenmesi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.04.2018 tarih ve 3 sayılı raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2018 tarih 905 sayılı “İlçemiz İstasyon Mahallesi, tapunun 232 ada nolu imar adasında, imar hattının kadastral parsel hattına çekilerek mevcut teşekküle uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.04.2018 tarih ve 4 sayılı raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2018 tarih 906 sayılı “İlçemiz İstasyon Mahallesi sınırları içinde bulunan ve imar planında, Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen, tapunun 5218, 2058, 7169, 7167, 7168 ve 5127 nolu parsellerinde ve imar planında Üniversite Alanı olarak planlanan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 255 ada 1 nolu parselinde, Sağlık Tesisi Alanı olarak imar plan değişikliği yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.04.2018 tarih ve 5 sayılı raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2018 tarih 907 sayılı “İlçemiz, İstasyon Mahallesi tapunun 10337, 7334, 7333 ve 2025 nolu parsellerinde, Enis KARAHAN’ ın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği hakkında talebinin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 208 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yılmaz Mahallesi 12217 nolu parselde bulunan 1.000 m2 ‘ lik Arsa vasıflı taşınmazı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı (İl Sağlık Müdürlüğüne) tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 209 sayılı “İlçemiz Sarıçam Mahallesi, tapunun 0 Ada 1094 parselde bulunan mülkiyeti Sultan DİNÇER adına kayıtlı 828,00 m2′ lik Avlulu Ev vasfındaki taşınmazın Çok Amaçlı Sosyal Tesis yapılması planlandığından belediyemizce kamulaştırılması” hakkındaki teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarih ve 210 sayılı “İlçemiz Sarıçam Mahallesi, tapunun 0 Ada 1093 parselinde bulunan mülkiyeti Hamit KILINÇ adına kayıtlı 132,00 m2′ lik Kahvehane ve arsası vasıflı taşınmazın Çok Amaçlı Sosyal Tesis yapılması planlandığından belediyemizce kamulaştırılması ”hakkındaki teklifi.