Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

02 Mayıs 2017

Saruhanlı Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısı 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 15:00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

   GÜNDEM MADDELERİ:

  • Belediye Başkanlığı’nın 26.04.2017 tarih 16 sayılı “Sosyal Denge Sözleşmesi” ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih 139 sayılı “2016 Mali yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri” ile ilgili Encümen Kararı ve eklerinin görüşülmesi ile ilgili teklifi.
  • İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 26.04.2017 tarih 77 sayılı “Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin Onayı “ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih 943 sayılı “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi, tapunun 9685 nolu parselinde, plan değişikliği talebi ile ilgili 17/04/2017 tarih 8 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih 944 sayılı “İlçemiz Saruhan Mahallesi, tapunun 11724 ve 11725 nolu parsellerinde plan değişikliği talebi ile ilgili 17/04/2017 tarih 9 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih 945 sayılı “İlçemiz İstasyon Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Şerife GÜLBENLİ tarafından yapılan itiraz ile ilgili 17/04/2017 tarih 10 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.04.2017 tarih ve 172 sayılı “İlçemiz Taşdibi Mahallesi 0 Ada, 479 parselde bulunan 4.550,00 m2’lik Zeytinli Tarla vasıflı taşınmazdan 270.00 m2′ si Paket Arıtma tesisi yapılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.