Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

03 Nisan 2018

Saruhanlı Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısı 06 Nisan 2018 Cuma günü saat 16:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            GÜNDEM MADDELERİ: 

 • Başkanlık Makamının04.2018 tarih 66 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2017 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi
 • Denetim Komisyonu’nun 04.2018 tarih 1 sayılı “Saruhanlı Belediye Başkanlığının 2017 yılı Denetim Komisyonu Raporu” ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Başkanlık Makamının04.2018 tarih 67 sayılı “Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları seçimi” ile ilgili teklifi;
 1. a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine gereğince Encümen Üyeleri seçimi.
 2. b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine gereğince İhtisas Komisyonları seçimi;
 3. 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.
 4. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Seçimi.
 5. 3. Hukuk Komisyonu seçimi.
 6. 4. Kent Estetiği Komisyonu seçimi. 
 7. Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.
 8. Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu seçimi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 1512 Sayılı “Belediye Meclisimizin 05.01.2018 tarih 2 sayılı kararı ile kabul edilen Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 28.02.2018 tarih ve 1570/6 sayılı kararı doğrultusunda görüşülüp karara bağlanması” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.03.2018 tarih 638 sayılı “ İlçemiz, Kurtuluş Mahallesinde 2981 sayılı kanuna göre parsellenen, mevcut imar planında Ayrık Nizam 2 kat ve TAKS:0,30-KAKS: 0,60 olarak belirlenen alanlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2018 tarih ve 2 sayılı raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih 684 sayılı “22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre ilçemiz sınırlarında bulunan otopark yerleşim bölge gruplarının belirlenmesi” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 123 sayılı “ Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kumkuyucak Mahallesi 0/115 nolu parselde 3652 m2’lik alanda bulunan, Kumkuyucak Mahallesinde eskiden Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan Avlulu Ev vasıflı taşınmazın zemin üstü 1 katta bulunan eski Başkanlık Makamı odası hariç diğer odaların Sağlık Evi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ” ile ilgili
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 136 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli olan 12379 parsel 7.417,65.m2′ de (152,35.m2 lik Belediye Hissesi ) Arsa ve Ziraat Binaları ve Arsası (İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Hizmet Binası ve Bahçesi vasıflı taşınmaz üzerine, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni hizmet binası yapılmak şartıyla Maliye Hazine adına bedelsiz devir edilmesi ” ile ilgili
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19.03.2018 tarih ve 36 sayılı “Belediyemize hibe edilen aracın kabulü ve kamuya tahsisi” ile ilgili teklifi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 121 sayılı ”Belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç, malzeme, hizmet alımı ve yatırım konularında harcama yapılabilmesi için İller Bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından 3.100.000,00.-TL (Üçmilyonyüzbinlira) kredi kullanabilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.