Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

03 Nisan 2017

Saruhanlı Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 15.00’da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM MADDELERİ: 

 • Başkanlık Makamının 03.04.2017 tarih 1885 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2016 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi
 • Denetim Komisyonu’nun 03 04,2017 tarih 1 sayılı “Saruhanlı Belediye Başkanlığının 2016 yılı Denetim Komisyonu Raporu” ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Başkanlık Makamının 03.04.2017 tarih 1886 sayılı “Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları seçimi” ile ilgili teklifi;
 1. a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine gereğince Encümen Üyeleri seçimi.
 2. b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine gereğince İhtisas Komisyonları seçimi;
 3. Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.
 4. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Seçimi.
 5. Hukuk Komisyonu seçimi.
 6. Kent Estetiği Komisyonu seçimi.
 7. Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.
 8. Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu seçimi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih 738 sayılı “ İlçemiz, Atatürk Mahallesi, tapunun 10697 nolu parselin bulunduğu alanda kamu yararı gözetilerek Sosyal Güvenlik Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliğinin birlikte onaylanabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih 739 sayılı “İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi, tapunun 9685 nolu parselinde, mülkiyet sahibinin imar plan değişikliği talebi ” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih 740 sayılı “İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi, tapunun 11724 nolu parselinde mülkiyet sahibinin imar plan değişikliği talebi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih 741 sayılı “İlçemiz Merkez İstasyon mahallesi Yapılaşma Nizamına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih 745 sayılı “ İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notu değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2016 tarih 800 sayılı kararında istenen mevcut ve öneri bina kütlelerinin işlendiği şablonun kabulü ” ile ilgili teklifi.
 • Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih 101 sayılı “Doğal Gaz Şebekesi döşenmesi ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 140 sayılı “İlçemiz Azimli Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 0 Ada, 228 parselde bulunan 65.100,00 m2’lik tarla vasıflı taşınmazın 20.941,324m2′ sine Katı Atık Transfer İstasyonu yapılıp, kullanılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 20.03.2017 tarih ve 133sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 32/N adresinde bulunan dükkânın Saruhanlı Doğadan Derneğine tahsisi” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 20.03.2017 tarih ve 131 sayılı “Taşdibi Mahallesinde 964 parsel (50.250,00 m2) 965 parsel (13.125,00 m2) 966 parselde (20.625,00 m2) bulunan yaklaşık 2100 Adet Domat ve Uslu cinsi ağacın bulunduğu taşınmazların 5 yıllığına kiraya verilebilmesi  ” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 20.03.2017 tarih ve 132 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Çepni Harmandalı Mahallesi 226 parselde (45,08 m2) 227 parselde (57,71 m2) 228 parselde (57,34 m2) arsa vasıflı ve 225 parselde (67,37 m2) avlulu ev vasıflı taşınmazlarda bulunan Belediye hisselerinin satışı” ile ilgili
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 22.03.2017 tarih ve 138 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Koldere Mahallesi 5524 parselde bulunan avlulu ev ve arsa vasıflı taşınmazın (16,39 m2) belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 23.03.2017 tarih ve 139 sayılı “ Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Koldere Mahallesi 5525 parselde bulunan avlulu ev ve arsa vasıflı taşınmazın (16,38 m2) belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih ve 147 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Merkez Cumhuriyet Mah. 0/12267 parselde bulunan 304,55 m2 Arsa ve Arsalı Ev vasıflı taşınmazın 6,96 m2 belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih ve 148 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 0/12268 parselde bulunan 279,35 m2 Arsa vasıflı taşınmazın 6,38 m2 belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.