Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

03 Ocak 2018

Saruhanlı Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı 05 Ocak 2018 Cuma günü saat 20.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  GÜNDEM MADDELERİ:  

1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2017 tarih 6007 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 25 maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması” ile ilgili teklifi.

2-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2017 tarih 6006 sayılı “Plan Bütçe Komisyonunun 10.10.2017 tarih 5 sayılı kararı, Hukuk Komisyonunun 10.10.2017 tarih 1 sayılı kararı, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonunun 10.10.2017 tarih 1 sayılı kararıyla oy birliği ile kabul edilen “Sosyal Yardım Yönetmeliği taslağının görüşülmesi ” ile ilgili teklifi.

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.12.2017 tarih ve 418 sayılı “ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2018 yılında uygulanacak vergi, resim ve harçların belirlenmesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 29.12.2017 tarih 6 sayılı kararının görüşülmesi” ile ilgili teklifi.

4-Zabıta Müdürlüğü’nün 28.12.2017 tarih 213 sayılı “2018 yılında Zabıta personeline verilecek fazla çalışma ücretinin görüşülmesi. “ile ilgili teklifi.

5- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 402 sayılı “İlçemiz Alibeyli Mahallesi  0 ada 2016 parselde bulunan 49 m2’lik kahvehane vasıflı taşınmazın onaylı imar planında Pazar yeri ve yeşil alan olarak görüldüğünden Aliye BATMAZ’a ait hissenin kamulaştırılması” ile ilgili teklifi.