Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

03 Ocak 2019

Saruhanlı Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  GÜNDEM MADDELERİ: 

 1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih 207 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması” hakkındaki teklifi.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2018 tarih ve 285 sayılı “5393 sayılı     Kanunun 49.maddesine göre 2019 yılında belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması” hakkındaki teklifi.

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 413 sayılı “İlçemiz Belediyespor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarlarının görüşülmesi “ hakkındaki teklifi

4- Zabıta Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih 344 sayılı “5393 sayılı yasanın 51.maddesine göre     2019 yılında Zabıta personeline verilecek fazla çalışma ücretinin görüşülmesi. “hakkındaki     teklifi.

5- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 31.12.2018 tarih ve 430 sayılı “Gökçeköy  Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Binasının 2. katının mahalle halkının Kur‘an öğrenimi için Kur’an Kursu Olarak İlçe Müftülüğüne geçici olarak bedelsiz tahsis edilmesi“ hakkındaki teklifi.

6- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 31.12.2018 tarih ve 431 sayılı “Manisa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 06.12.2018 tarih ve 748808 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Belediyemize ait Saruhanlı Sosyal Aktivite Merkezi, Belediye Kültür Merkezi Eski Düğün Salonu ve Kapalı Spor Salonunun belirlenen esaslar çerçevesinde 17.12.2018 tarihinde 3 yıllık olan protokol süresi bittiğinden Saruhanlı Gençlik Merkezi olarak 10 yıllık olarak yeni bir protokol yapılabilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi “ hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 2488 sayılı “İlçemiz sınırlarında otopark bedellerinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.12.2018 tarih ve 18 sayılı raporunun görüşülmesi“ hakkındaki teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 2489 sayılı “ İlçemiz Paşaköy mahallesinde isim verilen “Değirmen Sokak”  ve  “Şen Sokak”  isimlerinin  Büyükşehir  Belediyesinin 24.12.208 tarih ve E.107177 sayılı yazılarında bu isimlerin ilçe sınırları içinde verilmiş olduğu dolayısıyla yeni isim belirlenmesini talep ettiğinden, konunun belediye  meclisinde tekrar değerlendirilmesi “ hakkındaki teklifi.

9-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 2495 sayılı “Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.10.2018 tarih ve E.14028 ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin 09.11.2018 tarih ve E.93352 sayılı yazılarından; İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 2522 ve 111 parselle ilgili yapılan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin 09.02.2016 tarih 87 sayılı kararıyla onaylanan İmar Plan Değişikliği İzmir-Manisa 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 7.19 maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, Belediye Meclisimizin 06.11.2015 tarih ve 159 sayılı  kararının iptal edilmesi “ hakkındaki teklifi.