Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

04 Ocak 2017

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı 06 Ocak 2017 Cuma günü saat 15.00’da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM MADDELERİ:

 • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.2017 tarih 5 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 25 maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması” ile ilgili teklifi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.12.2016 tarih 130 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden belediyemizce 2017 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi” ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 1 Sayılı “İlçemiz Merkez, Cengiz Topel Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Hükümet Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Öztürk Sokak ve Kenar Sokak arasında kalan, imar adalarında 7 metre olarak planlanan yaya yollarının, genişletilmesi “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 2 Sayılı “İlçemiz Merkez, Cengiz Topel Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Hükümet Caddesi, Atatürk Caddesi, Selman Bey Sokak ve Kenar Sokak arasında kalan, imar adalarında 7 ve 10 metre olarak planlanan yaya yollarının, genişletilmesi “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 3 Sayılı “İlçemiz Merkez, Kurtuluş Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Hükümet Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Bülent Yenihatay Sokak ve Yiğit Sokak arasında kalan, imar adalarında 7 metre olarak planlanan yaya yollarının, genişletilmesi “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 4 Sayılı “İlçemiz Paşaköy Mahallesine ait ve (Mülga) Paşaköy Belediyesi tarafından onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında, Tarımsal Sanayi Alanı olarak planlanan alanlar ile ilgili olarak, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporunda mevzuata aykırı, Tarımsal Sanayi Bölgesi olarak imara açılan alanlara ait planların iptal edildiği belirtilmiş, bu nedenle Paşaköy Mahallemize ait,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Tarımsal Sanayi Alanı ve Gelişme Konut Alanı olarak planlanan alanlarda, imar uygulama işlemlerinin  görüşülmesi “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 5 Sayılı “  İlçemiz, Koldere Mahallesi, tapunun 1213 ve 5427 nolu parsellerinde planlanan, GES (Güneş Enerji Santrali) projesi ile ilgili olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından birlikte onaylana bilmesi için, Eyüp TAYMUR vekili Kemal ARICAN’ın plan onama yetki devri ile “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 6 Sayılı “İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İlçemiz Paşaköy Mahallesi, tapunun 3761 nolu parselinde, mülkiyet sahibi Mehmet GEDİK’in İmar Plan değişikliği ile ilgili 12.12.2016 tarih ve 12/1 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 7 Sayılı “İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İlçemiz Merkez Şehitler Mahallesi, Atatürk Caddesi, Güneş Sokak, Mehmet Akif Sokak, Şehit Arap Apti Sokak, Şehit Öksüz Mehmet Sokak ve Beydere Caddesi arasında kalan imar adalarında İmar Plan değişikliği ile ilgili 12.12.2016 tarih ve 12/2 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 8 Sayılı “İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İlçemiz, Merkez Kurtuluş Mahallesi, tapunun 4374 nolu parselinde, mülkiyet sahibi Mustafa TOPAL’ın İmar Plan değişikliği ile ilgili 12.12.2016 tarih ve 12/3 sayılı raporunun görüşülmesi “ile ilgili teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih 9 Sayılı “İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İlçemiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 12232 nolu parselinde, mülkiyet sahibi Sadettin CANBAZ’ın İmar Plan değişikliği ile ilgili 12.12.2016 tarih ve 12/4 sayılı raporunun görüşülmesi “ile ilgili teklifi.
 • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.12.2016 tarih 8 sayılı “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2017 Yılında Uygulanacak Vergi Resim ve Harçların Belirlenmesi “ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.12.2016 tarih 9 sayılı “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi “ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 756-1 sayılı “İlçemiz Koldere Mahallesinde tapunun 5028 parselinde kayıtlı 249.m2’lik arsa vasıflı taşınmazın belediyemize şartlı bağışı” ile ilgili teklifi.