Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

08 Ekim 2015

1- Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Mahallerinde bulunan tarla, bağ ve zeytinlik vasfındaki taşınmazların kira müddetleri 2015 yılı için dolduğundan 2016 yılı için 02.11.2015 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar kira artışı olmadan, 2015 kira değerleri üzerinden bedelini peşin yatıran müstecirlerin sözleşmeleri 1 yıl uzatılacaktır.

2-  Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemiz mahallelerinde bulunan dükkânların 2016 yılı kira bedelleri 2015 yılı kira bedelinin %10’ u oranında arttırılarak belirlenmiş olup, 2016 yılı için 02.11.2015 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar sözleşme imzalayan müstecirlerden borcu olmayanların sözleşmeleri bir yıl uzatılacaktır.

3- Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Mahallerinde bulunan 2016 yılı için sözleşmesi yenilenmeyen tarla, bağ ve zeytinlik vasfındaki taşınmazlar ile dükkânlar mevcut kira bedelleri üzerinden 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince mevcut şartname hükümlerine göre açık arttırma suretiyle 10.11.2015 Salı günü saat 10.00’ da Belediye Başkanlık Makamında, Encümen huzurunda ihaleye çıkarılacaktır.

4- 1. İhalede kiralanmayan veya kiralandığı halde 7 gün içerisinde bedeli yatırılmayan yerlerin 2. İhalesi 20.11.2015 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

5-İhale Şartnamesi 20,00TL karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden satın alınabilir.

6-İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği, Sabıka Kaydı, İkamet Belgesi,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz ve Belediyemize borcu olmadığına dair belge, Ayrıca İhaleye Tüzel kişi katılacaksa Ticaret Sicil Kaydı, İmza Sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI