Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Saruhanlı Belediyesi Arsa Satışı İhalesi

18 Nisan 2016
İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016  YILI ARSA SATIŞI İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO
MAHALLE ADA / PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT TUTARI
İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 ÇAMLIYURT 101/1 ARSA 588.15 M2 29.407,50 TL 890,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:00
2 ÇAMLIYURT 101/2 ARSA 468.87 M2 23.443,50 TL 710,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:05
3 ÇAMLIYURT 101/3 ARSA 459.35 M2 22.967,50 TL 690,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:10
4 ÇAMLIYURT 102/5 ARSA 499.63 M2 24.981,50 TL 750,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:15
5 ÇAMLIYURT 102/6 ARSA 445.77 M2 22.288,50 TL 670,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:20
6 ÇAMLIYURT 103/4 ARSA 450.00 M2 22.500,00 TL 680,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:25
7 ÇAMLIYURT 103/5 ARSA 512.50 M2 25.625,00 TL 770,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:30
8 ÇAMLIYURT 103/6 ARSA 521.52 M2 26.076,00 TL 790,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:35
9 ÇAMLIYURT 104/1 ARSA 420.63 M2 21.031,50 TL 640,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:40
10 ÇAMLIYURT 104/2 ARSA 405.62 M2 20.281,00 TL 610,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:45
11 ÇAMLIYURT 104/3 ARSA 405.62 M2 20.281,00 TL 610,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:50
12 ÇAMLIYURT 104/4 ARSA 405.62 M2 20.281,00 TL 610,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 10:55
13 ÇAMLIYURT 104/5 ARSA 405.62 M2 20.281,00 TL 610,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:00
14 ÇAMLIYURT 104/6 ARSA 522.95 M2 26.147,50 TL 785,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:05
15 ÇAMLIYURT 104/7 ARSA 530.17 M2 26.508,50 TL 800,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:10
16 ÇAMLIYURT 104/8 ARSA 405.62 M2 20.281,00 TL 610,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:15
17 ÇAMLIYURT 105/1 ARSA 554.14 M2 27.707,00 TL 840,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:20
18 ÇAMLIYURT 105/2 ARSA 442.00 M2 22.100,00 TL 670,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:25
19 ÇAMLIYURT 105/3 ARSA 442.00 M2 22.100,00 TL 670,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:30
20 ÇAMLIYURT 106/2 ARSA 597.33 M2 29.866,50 TL 810,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:35
21 ÇAMLIYURT 106/3 ARSA 536.51 M2 26.825,50 TL 810,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:40
22 KAYIŞLAR 0/764 AVLULU EV 460,00 M2 23.000,00 TL 695,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:45
23 ÇULLUGÖRECE 0/899 BAHÇE 8.223.20 M2 65.785,60 TL 1.975,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:50
24 PINARBAŞI 0/672 ARSA 90,00 M2 4.500,00 TL 150,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 29.04.2016 11:55
İhale Şartnamesi 100,00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz,Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 10.05.2016 Salı günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
                                                                                                                                                                                       SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI