Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Saruhanlı Belediyesi Dükkan Satış İhalesi

18 Nisan 2016
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz satış şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA NO CİNSİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
İHALE YERİ
1 DÜKKAN CUMHURİYET MAH. 0 11850 197.39 m2 620.000.00 TL 19.000.00 TL 19.04.2016 10:00 SARUHANLI BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI
İhale Şartnamesi 100,00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği, Sabıka Kaydı, İkamet Belgesi  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair belge, Şartname Bedeli yatırıldığına dair belge, Belediyemize borcu olmadığına dair yazı , İhaleye Tüzel kişi katılacaksa; Ticaret sicil kaydı, İmza sirküleri ve Belediyemize borcu olmadığına dair yazı ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 29.04.2016 Cuma günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
                                                                                                                            SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI