Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Şubat Ayı Belediye Meclisi Gündemi

28 Ocak 2021

Saruhanlı Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 15:00’ da Belediye Serdar YARALI Kültür Merkezinde yapılacaktır.

 GÜNDEM MADDELERİ:

1- Başkanlık Makamının 12.01.2021 tarih ve 190 sayılı “ 07.01.2021 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında Denetim Komisyon üyeliğine seçilen Osman GÜMÜŞGÖNÜL   denetim komisyonu üyeliğinden istifa ettiğinden yerine üye seçilmesi ” hakkındaki teklifi.

 

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  26.01.2021 tarih ve 432 sayılı “   İlçemiz merkez Cengiz Topel mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait tarafımıza tahsisli 266 ada 1 nolu parselde yıllara sari harcama yapılarak Belediye hizmet binası yapılabilmesi için 2020-2024 yılı Stratejik Planın stratejik amaç ve hedefler kısmının 4 no lu Belediye hizmetlerinde etkinliğin artırılması maddesinde tadilat yapılarak  Belediye hizmet binasının yapılmasının eklenmesi” hakkında teklifi.

 

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.01.2021 tarih ve 408 sayılı “ Belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç ,malzeme  hizmet alımı ve yatırım  konularında harcama yapılabilmesi için İller Bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından  kredi kullanılması” hakkında teklifi.

 

4- Fen İşleri Müdürlüğü’nün  22. 01.2021 tarih ve 394 sayılı03.03.2017 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen İlçemiz Azimli mahallesi 454 parsel üzerinde bahçe olarak kullanılacak alana tarafımızca halı saha yapılabilmesi” hakkında teklifi.

 

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2021 tarih ve 433 sayılı “ İlçemiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, tapunun 12518 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait taşınmazın bulunduğu alanda hazırlanan, imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2021 tarih ve 1 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkında teklifi.

 

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2021 tarih ve 434 sayılı “ İlçemiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 12246, 10703, 10704, 230 ada 1 parsel, ve 231 adanın güneyinde bulunun trafik yolunun, mevcutta kullanılan yola göre düzenlenmesi ve 10703 ve 10704 nolu parsellerin bulunduğu alanda Belediye Hizmet Alanı’na ait hazırlanan, imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2021 tarih ve 2 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkında teklifi.

 

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2021 tarih ve 435 sayılı “ 23.10.2020 tarihli Manisa Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Saruhanlı-Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının mevcut olduğu 3173 parselin doğu cephesi hâlihazırdaki mevcut imar planında “Yeşil Alan” ve yol olarak planlanmış olup söz konusu yeşil alan ve yolun güvenlik açısında tehlike arz ettiği, bahsi geçen yeşil alanın taşınması talebine istinaden hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2021 tarih ve 3 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkında teklifi.

 

8- Spor İşleri Müdürlüğü’nün “İlçemiz Belediye Spor ve Mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarının  görüşülmesi ile ilgili 12.01.2021 tarih ve 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkında teklifi.

 

9- Zabıta Müdürlüğü’nün 22.01.2021 tarih ve 397 sayılıİlçemiz Pazar yerinde M-1 Blok 7,8,9 nolu reyon ile N-1 Blok 6 nolu reyonlarının tahsis fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili 14.01.2021 tarih ve 02 nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkında teklifi.

 

10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  27.01.2021 tarih 475 sayılı “ İlçemiz Tirkeş mahallesinde mülkiyeti 64579002148 kimlik numaralı Halil SANTEPELİ’ ye ait tapunun 0 ada 868 parselinde kayıtlı 464,00 m2′ lik Avlulu Ev vasıflı taşınmazı söz konusu mahallede Düğün Salonu yapılması amacıyla kamulaştırma veya takas kararının alınması ” hakkında teklifi.