Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Mart Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

28 Şubat 2017

Saruhanlı Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısı 3 Mart 2017 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

     GÜNDEM MADDELERİ: 

  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14.02.2017 tarih 1 sayılı “İlçemiz Belediye spor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarının görüşülmesi “ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2017 tarih 457 sayılı “İlçemiz, Koldere Mahallesi, tapunun 1213 ve 5427 nolu parsellerinde planlanan, GES (Güneş Enerji Santrali) projesi ile ilgili olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından birlikte onaylana bilmesi için, Eyüp TAYMUR vekili Kemal ARICAN’ın plan onama yetki devri hususunda 16.01.2017 tarih ve 5 sayılı imar komisyon raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 16.02.2017 tarih ve 93 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Azimli Mahallesinde 454 parselde bulunan 7645,90 m2 tarla vasıflı taşınmazın okul yapılmak şartıyla bedelsiz olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 16.02.2017 tarih ve 94 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Nuriye Mahallesi 118 ada 3 parselde bulunan 940,40 m2 arsa vasıflı taşınmazın 40,76 m² Belediye hissesinin satışı ” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 16.02.2017 tarih ve 95 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:11 adresinde bulunan Dükkânın Saruhanlı Bedensel Engelliler Derneğine Bedelsiz tahsisi ” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 22.02.2017 tarih ve 99 sayılı “İlçemiz Çamlıyurt Mahallesi 175 parselde bulunan 566,00 m2 lik Bahçe vasfındaki taşınmazın Sosyal Tesis ve Yeşil Alan yapılmak üzere Kamulaştırması ” ile ilgili teklifi.